Kasutus > Klientidega

• Kiiresti leida ühine keel, sõltumata tuttavuse tasemest.
• Jõuda välja suhtluses «ühele lainele».
• Lõpetada suure hulga igapäevaste primitiivsete vigade tegemine töös klientidega.
• Muutuda paremini «relvastatuks» suhtlemisel klientidega.
• Saate teadma klientidest palju sellist, mida nad isegi enda kohta ei tea.
• Oluliselt tõsta klientidega peetavate läbirääkimiste efektiivsust.

 

Õppides tundma fenotüpoloogiat, olene võimeline 1-2 minutiga kindlaks määrama:
• Kliendi sõltuvuse (imidzist, autoriteedist, kõrgenenud enseshinnangust)? Võimalus sellega «mängida».
• Milline olukord oleks soodsam nendega suhtlemisel: rahulik või mingil määral pingeline. Peamised vead müügitegevuses.
• Kas muutub agressiivseks, kui talle pressingut osutada. «Antikaelamäärimise» olemasolu. Ohutustehnika.
• Kuivõrd teda huvitavad ebatavalised, mittestandartsed asjad.
• Kas võib talle julgelt pakkuda midagi uut, või siiski «pakkida» kaubad või teenused konservatiivsesse «pakendisse»?
• Kuivõrd arglik ja ettevaatlik on klient.
• Kas vestelda aeglasemas-sujuvamas reziimis või konkreetsemalt ja täpselt? Tüüpilised vead.
• Mis on kliendi jaoks tähtsam: aistingud või faktid?
• Kuivõrd tähtsad on tema jaoks pisiasjad, nüansid, või piisab üldisest jutust? Peamised vead töös klientidega.
• Kliendid, kelle jaoks puudub keskmine – kas kõik on hästi, või siis on kõik halvasti (laskumine äärmusest äärmusesse).
• Kui palju võib usaldada tema nõustumist kauba eelistega (teenused, ettepanekud, lepingu jne.)
• Kuivõrd tugev on tema närvisüsteem. Kui kiirsti hakka närveerima tegelikkuses, või teeb vaid näo, et närveerib?
• Kas hakkab provotseerima teid küsimustega?
• Kuidvõrd initsiatiivne on klient. Tüüpilised vead kauba, teenuste jmt. pakkumisel.
• Kuidvõrd mitmekülgselt on klient arenenud?
• Väga kiirelt reageerib informatsioonile või pole «temani võimalik jõuda»?
• Millised on kliendi intellektuaalsed anded? Kas esitada «targemat» või lihtsamat informatsiooni попроще?
• Kas võib talle ükskõik mida «pähe määrida», või nii lihtsalt see teil läbi ei lähe (väga ettevaatlik).
• Kuivõrd tugevad on praktilised-ärialased kalduvused. Kas klienti huvitab rohkem kasum või idee?
• Kuivõrd tema arvamus tegelikkuses ühtib teie arvamusega. Võib teda uskuda?
• Kas võib hakata vastu puiklema «tühja koha peal».
• Kas on otsustusvõimeline, valmis otsustavateks tegudeks või ei.
• Kuivõrd on haavuv ja solvuv. Ettevaatusabinõud.
• Kas on väljakujunenud tahe saada midagi «tasuta»?
• Kuivõrd kahltustav on, kas hakkab igas asjas otsima «veealuseid karisid»?
• Kas on lühinägelik ja mitte väga arukas või vasatupidi?
• Kas talle on omane kasusaamisahnus?
• Kas on omane kiire meeleolu muutus?
• Kas on kalduvus «võidelda», vastu punnida?
• Jne.

                                    


 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee