Kasutus > Mees-naine

Võib muidugi pikki kuid ja aastaid tasapisi inimest tundma õppida, mõistmata seejuures, miks ta teile nii võin teisiti reageerib. Võib aastaid teha ühtesid ja samu vigu iga päev.
VÕI, õppinud tundma fenotüpoloogiat, siiski endas (oma iseloomuomadustes ja käitumises) ja oma partneris selgusele jõuda, muutuda paremini "relvastatuks" suhetes, vähendada konfliktide arvu jne. Paljut, millega tuleb kokku puutuda, võib märgata juba tutvumisel, hiljem aga juba otsustada – on seda teile tarvis või ei ole.
Peale fenotüpoloogiat tundmaõppimist olete 1-2 minutiga võimeline kindlaks määrama:

     

• Kes saab majas peremeheks – tema või temake? Võimalikud konfliktid ja kuidas nendest hoiduda.
• Kes neist on kisjalikum ja kuidas seeb hakkab väljenduma?
• Kes võib olla enam agressiivsem?
• Kes hakkab pidevalt tasahilju seljatagant hammustama?
• Kas võib mängida imidzi poole püüdlemisega?                                                        
• Initsiatiivsuse taseme sobivus.
• Kellest saab «hall kardinal»?
• Kuidas elada stressi mittetaluva inimesega? Käitumise eripärad.
• Kui liiga südamesse kõike võtab?
Kes hakkab püüdma kamandada, püüdlema liidripositsiooni poole?
• Kes läheb alati kõigest otse läbi?
• Kes neist on tundelisem, kellega aga käib kõik täpsemalt ja konkreetsemаlt. Tüüpilised vead suhtlemisel.
• Heatahtlikkus, pedantism kuni tüütuseni. Võimalik «kokkusobimatus». Mis teha?
• Temperamendi olemasolu (sealhulgas ka seksuaalse). Milleni viib sobimatus.
• Närvisüsteemi vastupidavus, kes läheb kiiremini endast välja või hoiab ennast vaos. Mida tuleks silmas pidada.
• Kes neid on plastilisem ja hakkab teravaid nurki siluma?
• Äärmuste inimene – kuidas temaga käituda.
• Kes hakkab otsekohesemaks, ausamaks?
• Kas võib uskuda kõike, mida ta räägib?
• Provokatiivsuse olemasolu ja millised võivad olla provokatsioonid.
• Kes ei lase ei endal ega teistel rahulikult elada?
• Sobivus intellektuaalsete omaduste tasemel. Millised probleemid võivad esineda.
• Kui teravalt inimene kõike vastu võtab. Ärrituvuse tase. Ohutustehnika.
• Kas on kalduvusi intiriigidele.
• Kas hakkab moraali lugema Kuidas pöörata see enda kasuks.
• Kõrgenenud enesehinnang. Mida ei tohi teha. Ohutustehnika. Kuidas kasutada seda «rahumeelsetel eesmärkidel»?
• Kui seksuaalne on inimene ( koguseliselt ja kvaliteedi poolest)? Hüperseksuaalsus, lihalikud kalduvused.
• Varjatus. Kui palju hoiab endas, ei näita välja? Mida tuleks arvesse võtta.
• Kahepalgelisus. Mida tuleks kindlasti silmas pidada.
• Kui jäärapäine on inimene. Mida ette võtta.
• Emotsionaalselt avatud või «kuivik». Sobivus.
• Kas hakkab oma seksuaalsoove endas hoidma või mitte eriti?
• Kas on võimeline otsustavateks tegudeks, või on otsustusvõimetu inimene. Millega tuleb arvestada.
• Kuivõrd psühholoogiliselt mugav tunne on teil selle inimese kõrval?
• Kas võib esineda norimist partneri vastu ja ümbritsevate suhtes?
• Kas on kalduvust depressiivsusele?
• Kas on kerge inimest ärarääkida millegi osas ja millises olukorras?
• Kalduvus ilusti ja palju rääkida. Kuidas seda ärakasutada.
• Kas on range suhtumine ümbritsevatesse?
• Emotsionaalne või «sinisilmne»?
• Kas on lähemal kiskjale või inimesele?
• Kas hakkab kahtlusega suhtuma kõigesse, nähes kõiges mingit tagamõtet?
• Kalduvus muidusaamisele.
• Kas oskab end inimese ja olukorra järgi sättida? Oskus «pugeda naha vahele».
• Kalduvus ekstreemsusele. Kangelaslikud – hullumeelsed teod. Soovitused. Ohutustehnika (mida ei tohi kategooriliselt teha sellise inimesega).
• Võime ebastandartseteks, ebaordinaarseteks tegudeks.
• Jäärapäisus. Mida teha.
• «Hingelised muidusaajad». Ohutustehnika.
• Kalduvus rahulolematuse väljendamisele.
• Võimalik huvitav tegutsemine.
• Kas hakkab sageli ilma nähtavate põhjusteta muutuma meeleolu.
• Püüe võidelda, vastu vaielda.
• Kuivõrd saab inimest usaldada?
• Maniakaalsuse olemasolu.
• Jne. ………

                                    


 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee