Õppekavad > Suudate 2-4 minuti jooksul...

Piiratud inimeste ring, saanud selgeks fenotüpoloogia, omandab unikaalsed võimalused:

Õppinud tundma oma iseloomuomadusi, saate paremini selgusele jõuda iseendas, miks käitute just nii, mitte aga teisiti. Nii noorukid kui ka täiskasvanud vabanevad hulgast kompleksidest. Tekib võimalus efektiivsemalt kasutada oma iseloomuomadusi «enda kasuks».
• Ainult vaadates inimesele otsa võite temas kindlaks teha ja näha palju seda, mida ei tea isegi tema lähedased ja head tuttavad.
• Paljusid inimese iseloomuomadusi võite märgata enne kui «kõu on kärgatanud».
• Te ei püüa enam teist inimest ümber kasvatada ega ümber teha oma soovile vastavalt (koera ei sunni kassi kombel mäuguma) – see on täiesti tulutu tegevus, mis probleemi vaid süvendab.
• Rääkimata juba sellest, et võite efektiivsemalt kasutada ära teiste inimeste iseloomuomadusi igapäevases suhtlemises, tööl, äripartneritega suheldes, perekonnas, müügutegevuses, poliitikas, kaadrite valikul, klientidega, ülemustega, lastega (kodu, lasteaed, lasteaia kasvatajad, kool, õpetajad, sõbrad) j.n.e.
• Hoiate kokku nädalaid, kuid, aastaid, mis kuluvad igapäevastele vigadele inimese järk-järgulisel tundmaõppimisel.
• Saate teada, kuidas vältida primitiivseid vigu teatud geneetiliste andmetega laste kasvatamisel ( et mitte teha andestamatuid vigu lapse arengus).

Omandanud selle tehnoloogia (fenotüpoloogia), mis on rajatud teaduslikele alustele, omamata selleks spetsiaalset haridust võite 2-4 minuti jooksul kindlaks määrata:
• Kes «on majas peremees», kes püüab alati hõivata liidripositsiooni paarissuhetes, kollektiivis, firmas, poliitikas, noorukite hulgas, laste seas j.n.e.?
• Kas ja kui palju võib inimest usaldada? Valelikkus, silmakirjalikkus, libekeelsus. Tüüpilised vead müügitegevuses.
• Kui seksuaalne on inimene ( koguseliselt ja kvalitee poolest)? Hüperseksuaalsus, lihalikud kalduvused.
• Millised on looduse poolt kaasaantud ja millised omandatud intellektuaalsed omadused (kogus ja kvaliteet)? Miks ei tarvisalati tööle võtta liiga heade ajudega inimest? Ohtlikud illusioonid lapse arengu osas.
• Kas eksisteerivad sisemised «igiliikurid-mootorikesed», mis dikteerivad inimese käitumist perekonnas, asjaajamises, äris? Kus nad end ilmutavad, millistes olukordades? Kuidas saaks neid ära kasutada?
• Kas on ohtlik stressiseisundis või ei? Kas hakkate ründama, end kaitsma või ei ole üldse võimeline ei üheks ega teiseks vastutegevuseks ? Ning kas hakkab tegelikult ka ründama, või teeb ainult sellist nägu, nagu tahaks hitmutada? Kuidas pidada läbirääkimisi selliste inimestega ?
• Algatusvõime tase: kui kergelt on kaasatõmmatav, millise stressitaluvusega, kuidas suhtub muudatustesse ja uuendustesse üldse? Kas hakkab «jooksma» asja pärast ja ilma asjata või püüdleb «istuva asendi poole »?
• Kas Teie ees on konservaator või ei? Kuidas kajastuvad selle teadmatuse tagajärjed müügitulemustes.
• Hakkab julgelt pugema «kõigisse pragudesse» või on ettevaatlik?
• Kas tõepoolest on Teie ees julge (kuni häbematuseni välja) inimene või siis puuab lihtsalt jätta endast sellist muljet?
• Kas on ta kergelt kaasatõmmatav või aeglane oma tegemistes, perekonnas, olmes, tööl, äritegevuses?
• Kuivõrd on väljaarenenud võime raha teenida (ärilised kalduvused) ja soov «tasuta saada»?
• Kuivõrd läbinägelik ja kahtlustav on inimene? Ülitähelepanelikkus. Kuidas pidada läbirääkimisi sellise inimesega.
• Kes võib Teile kaela peale istuda ja salamisi Teid ära kasutada.
• Kes poeb Teile «naha alla» ja närib Teid sealt salamahti?
• Milline on närvisüsteem (tugev või nõrk)? Illusioonid sisemise rahu osas.
• Kalduvus ekstreemsusele ja «kangelaslikele» tegusele, sealhulgas kalduvus enesetapule, hasartmängudele ja äärmuslikele vägivallavormidele.
• Kas on kalduvust pedantismile, norimisele, oskus kõike «väljauurida» kuni pisimate peensusteni, või siis vastupidi, kõike üldiselt, tervikuna, «kõigest hingest» kuid mitte lõpuni? Tüüpilised vead müügitegevuses.
• Kellelt võib alati oodata väikeseid sigadusi perekonnas, kollektiivis, äripartnerluses?
• Kui varjatud, põikpäine (nagu oinas), kahepalgeline on inimene? Kuidas pidada läbirääkimisi selliste inimestega, kuidas neile midagi müüa?
• Järeleandlikkus, psühholoogiline paindlikkus asjaajamises, suhtlemises, tegudes, mõtetes. Kus on see omadus vajalik?
• Millises olukorras (kas rahulikus või natuke pingestatud olukorras) ja kuidas on parem mõnda inimest veenda millekski?
• Kellelt on oodata «teravmeelseid», ettearvamatuid, ootamatuid väljaütlemisi?
• Kuivõrd standartne, ebaordinaarne on mõtlemisviis ja teod? Kuidas müüa midagi sellisele inimesele?
• Kuivõrv tundlikult reageerib ta ümberringi toivuvale?
• Kui palju on inimese sisse kogunenud ja kui raske see koorem talle on?
• Kas hinges „kriibivad kassid“.
• Kui tugev on tõmme lihalike himude rahuldamiseks?
• Kas tugev temperament või paks „elevandinahk“?
• Solvumise ja haavumise tase? Millised on selle mitteteadmise tagajärjed.
• Tundelisus, aeglus või- lühidalt ja konkreetselt? Tüüpilised vead müKes ei lase kellelgi rahulikult elada – ei endal ega teistel (hakkab provotseerima) perekonnas, kollektiivis, alluvatega, koolis j.n.e.? Kust otsid sündmuste, konfliktide „epitsentrit“?
• Kes hakkab alati salaja «hammustama» varjatult?
• Kes mängib Teile „siga“?
• Intriigid, klatš kollektiivides – kes korraldas, ise teeb aga nägu, nagu ei teaks sellest midagi? Seni te veel ei tea seda?
• Kes vajab pidevalt oma autoriteedi kinnitamist ja kuidas seda saab ja on vaja ära kasutada?

                                     


 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee